Zolmi Vilkår og Betingelser

Disse vilkår og betingelser beskriver de regler og bestemmelser, der gælder for brugen af Zolmi Frisørsalon-Softwares websted.

Ved at få adgang til dette websted antager vi, at du accepterer disse vilkår og betingelser fuldt ud. Du må ikke fortsætte med at bruge Zolmi Frisørsalon-Softwares hjemmeside, hvis du ikke accepterer alle de vilkår og betingelser, der er anført på denne side.

Følgende terminologi gælder for disse vilkår og betingelser, fortrolighedserklæring og ansvarsfraskrivelse og enhver eller alle aftaler: "Kunde", "Du" og "Din" henviser til dig, den person, der får adgang til dette websted og accepterer virksomhedens vilkår og betingelser. "Virksomheden", "os", "vi", "vores" og "os" henviser til vores virksomhed. "Part", "Parterne" eller "Os" henviser til både kunden og os selv eller enten kunden eller os selv. Alle udtryk henviser til tilbuddet, accepten og betalingen af den betaling, der er nødvendig for at iværksætte processen med vores bistand til kunden på den mest hensigtsmæssige måde, hvad enten det er ved formelle møder af en bestemt varighed eller på anden måde, med det udtrykkelige formål at opfylde kundens behov med hensyn til levering af virksomhedens angivne tjenester/produkter, i overensstemmelse med og med forbehold af gældende lovgivning i Polen. Enhver brug af ovenstående terminologi eller andre ord i ental, flertal, med stort bogstav og/eller han/hun eller de anses for at være indbyrdes udskiftelige og henviser derfor til det samme.

Cookies

Vi anvender cookies. Ved at bruge Zolmi Frisørsalon-Software websted accepterer du brugen af cookies i overensstemmelse med Zolmi Frisørsalon-Software privatlivspolitik.

De fleste moderne interaktive websteder anvender cookies for at gøre det muligt at hente brugeroplysninger for hvert besøg. Cookies anvendes på nogle områder af vores websted for at muliggøre funktionaliteten af dette område og lette brugen for de personer, der besøger det. Nogle af vores affilierede/reklamepartnere kan også bruge cookies.

Licens

Medmindre andet er angivet, ejer Zolmi Frisørsalon-Software og/eller dets licensgivere de intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale på Zolmi Frisørsalon-Software Alle intellektuelle ejendomsrettigheder er forbeholdt. Du må se og/eller udskrive sider fra https://zolmi.com til dit eget personlige brug med forbehold af de begrænsninger, der er fastsat i disse vilkår og betingelser.

Du må ikke:

 • genudgive materiale fra https://zolmi.com
 • Sælge, udleje eller underlicensere materiale fra https://zolmi.com
 • Gengive, duplikere eller kopiere materiale fra https://zolmi.com
 • videredistribuere indhold fra Zolmi Frisørsalon-Software (medmindre indholdet er specifikt lavet til videredistribution).

Brugerkommentarer

Denne aftale træder i kraft på datoen herfor.

Visse dele af dette websted giver brugerne mulighed for at skrive og udveksle meninger, oplysninger, materiale og data ("kommentarer") i områder af webstedet. Zolmi Frisørsalon-Software screener, redigerer, offentliggør eller gennemgår ikke kommentarer, før de vises på hjemmesiden, og kommentarer afspejler ikke ZZolmi Frisørsalon-Software, dets agenters eller associerede selskabers synspunkter eller holdninger. Kommentarer afspejler synspunkter og holdninger hos den person, der har offentliggjort sådanne synspunkter eller holdninger. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er Zolmi Frisørsalon-Software ikke ansvarlig for kommentarerne eller for tab, omkostninger, ansvar, skader eller udgifter, der er forårsaget eller pådraget som følge af brugen og/eller offentliggørelsen og/eller fremkomsten af kommentarerne på dette websted.

Zolmi Frisørsalon-Software forbeholder sig ret til at overvåge alle kommentarer og til at fjerne kommentarer, som efter eget skøn anses for upassende, stødende eller på anden måde i strid med disse vilkår og betingelser.

Du garanterer og erklærer, at:

 • Du har ret til at sende kommentarerne på vores websted og har alle nødvendige licenser og samtykker til at gøre det;
 • Kommentarerne krænker ikke nogen intellektuel ejendomsret, herunder uden begrænsning ophavsret, patent eller varemærke, eller andre ejendomsrettigheder tilhørende tredjemand;
 • Kommentarerne indeholder ikke ærekrænkende, injurierende, injurierende, stødende, uanstændige eller på anden måde ulovligt materiale eller materiale, der krænker privatlivets fred.
 • Kommentarerne vil ikke blive brugt til at opfordre til eller fremme forretning eller skikke eller præsentere kommercielle aktiviteter eller ulovlige aktiviteter.
 • Du giver hermed Zolmi Frisørsalon-Software en ikke-eksklusiv royaltyfri licens til at bruge, reproducere, redigere og give andre tilladelse til at bruge, reproducere og redigere dine kommentarer i alle former, formater og medier.

Hyperlink til Vores Indhold

Følgende organisationer kan linke til vores websted uden forudgående skriftlig godkendelse:

 • Statslige organer;
 • søgemaskiner;
 • Nyhedsorganisationer;
 • Distributører af online-kataloger, når de opfører os i kataloget, kan linke til vores websted på samme måde som de hyperlinker til webstederne for andre opførte virksomheder; og
 • Systemwide Accredited Businesses med undtagelse af nonprofit-organisationer, indkøbscentre for velgørenhed og velgørenhedsgrupper, som ikke må oprette hyperlinks til vores websted.

Disse organisationer kan linke til vores hjemmeside, til publikationer eller til andre oplysninger på webstedet, så længe linket: (a) ikke på nogen måde er vildledende; (b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, støtte eller godkendelse af den linkende part og dennes produkter eller tjenester; og (c) passer ind i sammenhængen på den linkende parts websted.

Vi kan overveje og efter eget skøn godkende andre anmodninger om links fra følgende typer organisationer:

 • almindeligt kendte forbruger- og/eller erhvervsinformationskilder som f.eks. handelskamre, American Automobile Association, AARP og Consumers Union;
 • dot.com-kommunitetswebsteder;
 • foreninger eller andre grupper, der repræsenterer velgørenhedsorganisationer, herunder websteder, der giver velgørenhed,
 • online-distributører af vejvisere;
 • internetportaler;
 • revisions-, advokat- og konsulentfirmaer, hvis primære kunder er virksomheder, og
 • uddannelsesinstitutioner og brancheforeninger.

Vi vil godkende anmodninger om links fra disse organisationer, hvis vi vurderer, at: (a) linket ikke vil afspejle os eller vores akkrediterede virksomheder negativt (f.eks. vil brancheforeninger eller andre organisationer, der repræsenterer iboende mistænkelige typer af virksomheder, såsom muligheder for at arbejde hjemme, ikke få lov til at oprette et link); (b) organisationen ikke har en utilfredsstillende historie med os; (c) fordelen for os ved den synlighed, der er forbundet med hyperlinket, opvejer fraværet af Zolmi Frisørsalon-Software; og (d) hvor linket er i forbindelse med generelle ressourceoplysninger eller på anden måde er i overensstemmelse med redaktionelt indhold i et nyhedsbrev eller lignende produkt, der fremmer organisationens mission.

Disse organisationer kan linke til vores hjemmeside, til publikationer eller til andre oplysninger på webstedet, så længe linket: (a) ikke på nogen måde er vildledende; (b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, støtte eller godkendelse af den linkende part og dennes produkter eller tjenester; og (c) passer ind i sammenhængen på den linkende parts websted.

Hvis du er en af de organisationer, der er nævnt i punkt 2 ovenfor, og er interesseret i at oprette et link til vores websted, skal du give os besked ved at sende en e-mail til privacy@belliata.com. Angiv venligst dit navn, navnet på din organisation, kontaktoplysninger (f.eks. et telefonnummer og/eller en e-mailadresse) samt URL-adressen på dit websted, en liste over eventuelle URL'er, hvorfra du har til hensigt at linke til vores websted, og en liste over de URL'er på vores websted, som du ønsker at linke til. Du skal regne med 2-3 uger til at modtage et svar.

Godkendte organisationer kan oprette hyperlinks til vores websted på følgende måde:

 • Ved brug af vores firmanavn eller
 • ved brug af den ensartede ressourcelokalisering (webadresse), som der linkes til, eller
 • Ved brug af enhver anden beskrivelse af vores websted eller det materiale, der linkes til, som giver mening i sammenhæng med indholdet og formatet af indholdet på den linkende parts websted.
 • Ingen brug af (cname)'s logo eller andre illustrationer vil blive tilladt til linking uden en licensaftale om varemærker.

Iframes

Uden forudgående godkendelse og udtrykkelig skriftlig tilladelse må du ikke oprette rammer omkring vores websider eller anvende andre teknikker, der på nogen måde ændrer den visuelle præsentation eller udseendet af vores websted.

Ansvar for Indhold

Vi har intet ansvar for indhold på dit websted. Du accepterer at holde os skadesløs og forsvare os mod alle krav, der opstår som følge af eller er baseret på dit websted. Der må ikke vises links på nogen side på dit websted eller i nogen sammenhæng med indhold eller materialer, der kan fortolkes som injurierende, obskøne eller kriminelle, eller som krænker, på anden måde krænker eller opfordrer til krænkelse eller anden overtrædelse af tredjemands rettigheder.

Forbehold af Rettigheder

Vi forbeholder os retten til til enhver tid og efter eget skøn at anmode dig om at fjerne alle links eller et bestemt link til vores websted. Du accepterer straks at fjerne alle links til vores websted efter en sådan anmodning. Vi forbeholder os også ret til at ændre disse vilkår og betingelser og vores politik for links til enhver tid. Ved at fortsætte med at oprette et link til vores websted accepterer du at være bundet af og overholde disse vilkår og betingelser for linking.

Fjernelse af Links Fra Vores Websted

Hvis du finder et link på vores websted eller et linket websted stødende af en eller anden grund, kan du kontakte os om dette. Vi vil overveje anmodninger om at fjerne links, men er ikke forpligtet til at gøre det eller til at svare dig direkte.

Selv om vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne på dette websted er korrekte, garanterer vi ikke for deres fuldstændighed eller nøjagtighed; vi forpligter os heller ikke til at sikre, at webstedet fortsat er tilgængeligt, eller at materialet på webstedet holdes ajour.

Ansvarsfraskrivelse

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, udelukker vi alle erklæringer, garantier og betingelser vedrørende vores websted og brugen af dette websted (herunder, uden begrænsning, alle garantier, der er underforstået ved lov med hensyn til tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formålet og/eller brug af rimelig omhu og dygtighed). Intet i denne ansvarsfraskrivelse vil:

 • begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed;
 • begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for svig eller svigagtig vildledning;
 • begrænse noget af vores eller dit ansvar på nogen måde, som ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning; eller
 • udelukke noget af vores eller dit ansvar, som ikke kan udelukkes i henhold til gældende lovgivning.

De begrænsninger og udelukkelser af ansvar, der er anført i dette afsnit og andre steder i denne ansvarsfraskrivelse: (a) er underlagt det foregående afsnit; og (b) regulerer alt ansvar, der opstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen eller i forbindelse med emnet for denne ansvarsfraskrivelse, herunder ansvar, der opstår i kontrakt, i tort (herunder uagtsomhed) og for brud på lovbestemt pligt.

I det omfang webstedet og oplysningerne og tjenesterne på webstedet stilles gratis til rådighed, er vi ikke ansvarlige for tab eller skader af nogen art.

Zolmi Frisørsalon-Software er et varemærke for:

Umov Sp. z o.o.o.

ul. Nowogrodzka 31/220

00-511 Warszawa

Polen